CXXII_71

Ono što Karolyi snima tek je prividno žensko tijelo. Zapravo je to niz slika što ih je unutrašnjim okom unaprijed oslobodio iz danog prizora. Odatle, usput rečeno, njegov kadar nije rezultat mehaničkog reza, a zahvati obrade i dorade više su nego minimalni: gotovo nema razlika između negativa i dovršene fotografije. Iako mu pred očima leži stvarni prizor, iako ga njegova kamera bilježi u svoj istinitosti, zadržavajući i poneke naturalističke detalje – u znak neporecivosti stvarnog polazišta – Karolyi ipak fotografira svoju mentalnu predodžbu, svoju spoznaju o predmetu: njegova je fotografija, mogli bismo reći, „mentalna fotografija“.

Ono što nam ti krajnje apstraktni okviri nekog konkretnog motiva omogućuju, to je oslobođenje od zadanosti mjerila. Sve slike i sve faze nekog predmeta doista se mogu „ubrati“ jedino na putu prebacivanja od mikrosvijeta u makrosvijet: vratimo li se opisnim asocijacijama, ravnina trbuha postaje snježna padina, detalji tijela postaju daleki vidici krajolika.

Bivanje u krajoliku čini nam se dakle pravim sadržajem Karolyijeve fotografije, ili bar sadržajem kojemu ona teži: u očišćenom prostoru čovjek, na otoku svjetlosti, osluškuje kako se u preobrazbama objavljuje prolaženje vremena.

Željka Čorak

(Odlomak.
Objavljeno prvi put u časopisu SPOT, Zagreb, br. 1/1972.)

 

Alexander Karolyi (Lukač, Kapela Dvor, 1932.) završio Školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu – foto odjel. Od 1960. vodio je foto radionicu u Studentskom Centru u Zagrebu. Član je ULUPUHa. Izlagao je na više grupnih izložbi, a samostalno u Zagrebu (1963.), Karlovcu (1973.). Uvršten je pregled hrvatske fotografije od 1950. do 1993. na izložbi u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu 1993. godine.

Živi i radi u Jesenicama na Dolenjskom.