Grad Gamberk

Sedamnaesto stoljeće bilo je stoljeće topografa. To je bilo vrijeme kad su znameniti evropski tiskari i nakladnici počeli sistematski izdavati grafičke serije s prikazima mjesta, gradova i crkava, katkad ograničene na manja politička upravna područja, ali povremeno i na šira evropska područja. Kod tih topografija ne radi se samo o prikazivanju značajnih arhitektonskih postignuća, nego i manifestiranju političke, upravne, vojne, ekonomske i kulturne moći političkog uređenja.

Škrti prikaz područja današnje Slovenije seže u 1649. godinu kad je u Frankfurtu na Majni izašla Topographia Provinciarum Austriarum, Styriae, Carinthiae, Carolinae, Tyrols etc znamenitog grafičara i izdavača Matthäusa Meriana Starijeg (1593.-1650.). Precizniji prikazi Slovenije pojavljuju se desetak godina kasnije i djelo su kranjskog polihistoričara J.V. Valvasora koje je pod nazivom Topopgraphia ducatus Carnoliae modernae objavljena u Bogenšperku 1679. godine te naravno djelo G.M. Vischera Topographia ducatus Styriae. U kasnijim su stoljećima manje poznati topografi nastavljali s prikazivanjem mjesta, samostana i gradova te naročito gradskih građevina prošlih stoljeća. Njima tako zahvaljujemo što danas imamo zaokruženu predstavu o izgledu slovenskih krajeva i građanskih zgrada prethodnih razdoblja.

Topografije koju su u 17. stoljeću priredili Marian, Valvasor, Vischer i drugi slabije poznati topografi, inspirirale su me za prikaze suvremene topografije gradova.

Boris Farič

 

Boris Farič (1974.) živi i radi u Ptuju (SL)