drago 2

Kada razmišljam o svijetu umjetnosti u njenom najširem smislu, često ga zamišljam kao zasebnu dimenziju u kojoj je sve u konstantnom naboju i kretanju. Onaj ko se odluči da u takvoj sredini stvara mora da se povinuje pravilima konstantnog kretanja. Tako i ova izložba banjalučkog umjetnika Drage Vejnovića čini mali mikroksmos u kojoj se materije i ideje kreću, međusobno spajaju i mješaju i u konačnici čine seriju izuzetnih portreta.

Posmatrajući portrete ustvari posmatramo jednu posebnu vrstu odnosa između autora i posmatrača u kojem je, u ovom slučaju, portretisani samo alatka u igri između umjetnika i publike. Naravno to ne znači da ne postoji odnos između autora i portretisanog ili portretisanog i posmatrača. Ono što je Vejnović u ovoj seriji portreta uspio da izvede je da kombinacijom različitih tehnika izrade fotografije i pažljivim rasporedom svjetlosti naizgled običnim ljudima da neku vrstu duhovne aure. 

Svaki portret započinje kao fotografija dobijena mokrim kolodijskim procesom, da bi se kasnije kombinacijom sa cijanotipijom uz upotrebu digitalnog filma i toniranja taninom dobio završni rezultat. Sam proces predstavlja čitav vijek fotografskih tehnika sažet u svakom portretu. Slojevit proces izrade ovih radova podrazumjeva i dosta nasumičnih rezultata koji se manifestuju u vidu različitih patinastih efekata na samim fotografijama. Ove pojave Vejnović pokušava da usmjeri, koristeći se odnosima svjetlosti i sjenke, lišavajući se kolorita, on licima daje izuzetnost i karakter koji posmatrača ne ostavlja ravnodušnim.

Portret ostaje jedan od omiljenih motiva u fotografiji Drage Vejnovića jer on odražava umjetnikovu želju za stalnim istraživanjem tehničkih mogućnosti fotografije i misterija ljudske duše.

Mladen Banjac

Drago Vejnović, (1964.  BosanskI NovI).  Diplomirao kameru na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Od 1993. do 2006. godine radio za EPA-u (European Press Photo Agency). Objavljivao fotografije u vodećim svjetskim novinama i časopisima. Izlagao na više samostalnih i kolektivnih izložbi. Pored suvremne fotografije zanima se za rane fotografske tehnike. Trenutno predaje fotografiju na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci.